FUTURES DESIGN ACADEMY FOR EXECUTIVES

Kenelle:

Johtajille ja päätöksentekijöille
Koulutuksessa on mahdollisuus oppia ennakoinnin ja tulevaisuusmuotoilun lähestyminen vertaisten kanssa.
Koulutukseen otetaan 10-15 henkilöä ja siihen haetaan mukaan. Näin varmistutaan siitä, että mukana ei ole samaan aikaan kilpailevia toimijoita ja ja ryhmä voi toimia paremmassa luottamuksen ilmapiirissä.

Jos sinulla on mitä tahansa kysyttävää kurssista, ota yhteys: minna.koskelo (at) 11hki.fi

Mitä:

Innovaatiosyklit, tuotteiden, palveluiden sekä yritysten elinkaaret ovat lyhentyneet. Toimintaympäristöä kutsutaan tällä hetkellä VUCAksi, joka tulee sanoista Volatile = epävakaa, Uncertain = epävarma, Complex = monimutkainen ja Ambiquity = monitulkintainen.

Tässä toimintaympäristössä tarvitaan uudenlaista lähestymistä ja ketteryyttä. Yritysten on löydettävä uusia tapoja luoda innovaatioita ja valmistautua markkinoiden muutoksiin ennakoivasti.

Tulevaisuusmuotoilu on tulevaisuuden tapahtumien ja trendien ennakoimiseen ja valmistautumiseen tähtäävä prosessi ja viitekehys. Se sisältää laaja-alaisen tietojen keräämisen ja analysoinnin, riskien ja mahdollisuuksien arvioinnin sekä niiden hyödyntämisen päätöksenteossa toivotun tulevaisuuden saavuttamiseksi.

Tulevaisuusmuotoilu sisältää aktiivisen otteen tulevaisuuden tekemisestä tulevaisuuden vastaanottamisen sijaan. Se yhdistää ennakoinnin, palvelumuotoilun, liiketoiminta-ajattelun ja ihmistieteet, jotka yhdessä muodostavat uniikin yhdistelmän tulevaisuuskestävyyteen – kykyyn tarttua tulevaisuuden liiketoimintamahdollisuuksin ja pysyä aallonharjalla.

Ennakoinnin avulla tulevaisuutta koskevaa epävarmuutta voidaan vähentää. Tulevaisuussuuntautuneet yritykset ovat 33% kannattavampia ja kasvavat 200 % muita nopeammin*.

Ennakointi auttaa organisaatioita tekemään parempia päätöksiä ja olemaan paremmin valmistautuneita tulevaisuuteen. Tulevaisuus ei pääse yllättämään, kun organisaatiolla on laaja tulevaisuusymmärrys ja toimintavalmius. Erityisen tärkeää on kyky nähdä aikaisia muutoksen merkkejä, joka mahdollistaa kilpailuedun muodostumisen ja toimijuuden säilyttämisen.

Ennakointi on tärkeä työkalu organisaatioille kilpailukyvyn säilyttämiseksi ja pysymiseksi kilpailukykyisenä pitkällä aikavälillä.

Kurssin TOP 3 hyötyä

Aikataulu ja sisältö

Kurssi koostuu viidestä moduulista ja mahdollisuudesta suorittaa sertifikaatti. Jokainen moduuli aloitetaan yhteisellä online live sessiolla, jossa opitaan yhdessä ja jaetaan kokemuksia. Lisäksi extrana on tulossa vierailevia asiantuntijoita. Luvassa myös yritysvierairailija ja case. Kurssialusta aukeaa viikkoa ennen kurssin starttia ja pysyy auki 31.12.2024 asti. Livesessiot tallennetaan alustalle. Jokaisen moduulin aikana alustalla on vuorovaikutteisia tehtäviä ja keskusteluita. Kouluttaja on alustalla aktiivisesti läsnä kurssin aikana

Moduuli 1 Orientaatio ja Kick off

Moduuli 2 Tulevaisuuden ajattelu

Moduuli 3 Miten ennakoida?

Moduuli 4 Tulevaisuus päätöksen-
teossa

Moduuli 5 Tulevaisuus-
muotoilu

Sertifikaatti *vapaaehtoinen

Moduuli 1: Orientaatio ja Kick-off
Yhteinen online live kick-off 6.9.2024 Klo 9-12
Kurssialusta aukeaa 2.9.2024

Moduulissa 1 osallistujat tutustuvat toisiinsa sekä tulevaisuusmuotoilun viitekehykseen ja ennakoinnin maturiteettimalliin.

Moduuli 2:  Ajattelun rajoitteet
Yhteinen online live sessio 27.9.2024 Klo 9-12

Ennakointi alkaa ajattelun ajattelusta. Moduulissa käydään läpi ajattelua rajoittavia tekijöitä yksilö- ja organisaatiotasolla ja käydään läpi menetelmät ja työkalut, joilla ajattelun rajoitteet ylitetään. Osallistujat saavat tehdä henkilökohtaisen tulevaisuustietoisuustestin.

Moduuli 3: Miten tulevaisuuutta ennakoidaan
Yhteinen online live sessio 11.10.2024 Klo 9-12

Moduuli valjastaa osallistujat ymmärryksellä, menetelmillä ja digitaalisilla välineillä toimintaympäristön ennakointiin. Tulevaisuus ei vain tapahdu. Jokaisella meistä on mahdollisuus kasvattaa kykyään ennakoida, olla tulevaisuustietoisempi ja tehdä tulevaisuuskestäviä päätöksiä. Tulevaisuus muotoillaan nykyhetkestä käsin. Ennakointi ottaa huomioon systeemiset muutokset ja antaa työkaluja muutoksen haltuunottoon ja halutun tulevaisuuden luomiseen. Päätökset huomisesta tehdään usein eilisen tiedoilla ja ehdoilla.

Moodulissa 3 tutustutaan tulevaisuuden muutosajureihin myös kahden vierailevan puhujan kanssa. Ajankohdat tarkentuvat.
Aiheina:
Uudistava kasvu ja Teknologia

11Helsingin laaja Trendigalleria on myös osallistujien käytössä tässä moduulissa. Trendigalleria pitää sisällään suuren määrän trendejä ja heikkoja signaaleita.

Moduuli 4: Tulevaisuus päätöksenteossa
Yhteinen online live sessio 1.11.2024 Klo 9-12

Ennakointi on hyödytöntä, jos sitä ei tulkitse ja vie päätöksenteon kautta toiminnaksi. Tulevaisuussuuntautuneisuus on kannattavaa.
Moduulissa 4 osallistujat oppivat miten tulevaisuustietoa tulkitaan, arvioidaan ja viedään systemaattisesti päätöksentekoon ja toimintaan organisaation eri tasoilla. Osallistujat oppivat erilaisia skenaariomenetelmiä.

+ Tutustuminen organisaatioon >> Tarkentuu

Moduuli 5: Tulevaisuusmuotoilu
Yhteinen online live sessio 29.11.2024 Klo 9-12

Tulevaisuus ei tapahdu se tehdään. Ihmiset tekevät tulevaisuuden
Miten asiakkaat, sidosryhmät ja henkilöstö innostetaan mukaan muotoilemaan tulevaisuutta. Miten ennakoinnin avulla rakennetaan ajatusjohtajuutta?

Kurssin päätös 13.12.2024 Klo 9-10

Kurssista voi suorittaa sertifikaatin. Sen arvo on 500 € + alv 24 %. Sertifikaatti edellyttää kurssityön tekemistä. Palauttamispäivä:
5.1.2024

Kurssi sisältää itsenäisesti suoritettavia tehtäviä kurssialustalla koulutuskertojan välissä. Online live-sessioiden lisäksi alustalla on kouluttajan sisältöjä aiheista sekä materiaalia, jonka avulla voi viedä ennakointia ja tulevaisuusmuotoilua eteenpäin omassa organisaatiossa.

Tässä on placeholder Q&A -infolle ja ilmoittautumiselle!

Ota ensin osio esiin: Klikkaa keltaisen osion vasemmasta yläkulmasta  (Edit container) > Advanced > Responsive > Klikkaile kaikki kolme valintaa päälle / pois.

Muokkaa sitten tämä teksti, ja lisää painikkeelle ilmoittautumisen tai liven linkki.